Sissel Johannesen

  • Kunde: Sissel Johannesen
  • Type oppdrag: Bygging av tilbygg

Om prosjektet

Bygging av tilbygg, totalt 72 kvm i to etasjer, inkl. rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.